De Grosthuizerschool | Grosthuizen 74 | 1633 EP Avenhorn | T: 0229-541273 | E: directie@grosthuizerschool.nl | I: www.grosthuizerschool.nl

Welkom op de pagina van groep 7-8

In onze groep zitten 22 kinderen, waarvan 14 kinderen in groep 7 en 8 kinderen in groep 8. In de ochtend werken we vanuit doelen aan rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. We houden onze portfolio's goed bij zodat we weten wat wel en nog niet kunnen. 

Voor taal werken we met uitdagende thema's, zo hebben we al gewerkt over bedreigde diersoorten met onderzoeksvragen en als product een Prezi (presentatie), over verschillende vieringen waarbij we een eigen Thora tekst hebben geschreven en debatteren kan je leren tijdens de verkiezingstijd.

Wat ons in onze kracht zet is de veiligheid binnen onze groep, de behulpzame juffen en meesters en bovenal de leergierige kinderen. 

Dagindeling

We beginnen elke dag met een stillezen, gevolgd door een woordenschatactiviteit, race lezen, tutor lezen of boekpromotie.

Hierna hebben we rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen. Op vrijdag hebben we ook nog Engels.

Middagen

In de middag krijgen we van verschillende leerkrachten les.

Techniek, programmeren, verkeer en gym van juf Ellen, Dans, drama, muziek en beeldend van juf Tialda. Aardrijkskunde en geschiedenis van meester Jitze.

Gym

We gymmen op maandag van 12.30 tot 14.00 uur.

De kinderen moeten douchen na het gymmen.

Vergeet u niet een handdoek mee te geven?

Klassenouders

De klassenouders hebben als taak om voor uitjes/festiviteiten genoeg ouders te regelen die komen helpen of rijden.

We zijn erg blij met alle hulp.

 

Nieuws uit groep 7-8

Agenda

Downloads

downloaden

downloaden

Links