De Grosthuizerschool | Grosthuizen 74 | 1633 EP Avenhorn | T: 0229-541273 | E: directie@grosthuizerschool.nl | I: www.grosthuizerschool.nl
Digitalisering van ons onderwijs

Kwaliteitszorg: digitalisering  van ons onderwijs (bron: schoolnieuws 5)

Hoe meer we het gepersonaliseerd leren toepassen, hoe meer er op maat gewerkt wordt. Dat betekent dat er steeds minder op drie niveaus instructie wordt gegeven en steeds meer persoonlijk gewerkt. Dit kan goed met nieuwe software programma’s die oefenstof op niveau aanbieden en waarbij de lesstof steeds een stukje moeilijker wordt.

Voor spelling en taal gaan we Taalzee inzetten (vanaf groep 4) waarmee geoefend wordt op (werkwoord)spelling en woordenschat gebied. Uw kind kan zelf zijn voortuitgang zien, kan ook thuis oefenen en wij kunnen n.a.v. een analyse van de gemaakte stof onze instructie goed aanpassen.

Voor rekenen gaan we Wereld in getallen digitaal inzetten (vanaf groep 6). Uw kind maakt de opgaves digitaal die het anders in zijn schrift met het boek zou maken, uw kind krijgt directe feedback na een opgave (goed of fout) en kan zijn antwoord meteen herzien. Ook hier kan de leerlingen zelf zijn voortgang bijhouden en kunnen wij dat als leerkracht ook. Met elk kind maken we persoonlijke afspraken over het gebruik van de digitale verwerking van rekenen. Het kan dus zijn dat uw kind alles digitaal verwerkt, het kan ook zijn dat uw kind een gedeelte digitaal werkt.

Naast het digitaal werken, vinden wij het ook belangrijk om met concreet materiaal te werken en te communiceren. Wij maken bewuste keuzes wanneer we welk middel inzetten. Wij volgen de leerlingen d.m.v. een leergesprek en passen waar nodig de gemaakte keuzes aan.

Welkom op de Grosthuizerschool

Op deze website is nieuws en informatie te vinden over de leukste school in Grosthuizen (in de buurt van Avenhorn/ De Goorn). 

Lijkt het u leuk om de school van binnen te bekijken en de sfeer te proeven? 

Leerlingen, leerkrachten en ouders heten u hartelijk welkom!  

Bel voor een afspraak met de directie van de school: Marjolein Looij, telefoonnummer 0229-541273.

 

 

 

In het nieuws

Vakanties en vrije dagen

21 juli 2017

Alle bekijken >>

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Links