De Grosthuizerschool | Grosthuizen 74 | 1633 EP Avenhorn
MR Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad, de MR genoemd. Deze MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, bijv. verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het vaststellen van de schoolgids. In de MRd zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

De MR heeft algemene rechten en bijzondere bevoegdheden. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat de school(directie) een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat de school een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beiden van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. De medezeggenschapsraad vergadert dit jaar vijf keer. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in beginsel openbaar.

Als MR staan wij open voor al uw vragen of verzoeken en willen dezem als zij van belang zijn voor de school, graag meenemen in een MR overleg. Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan contact op met één van de leden.

 

Personeelsgeleding:    

Lidy Zuijdam

Jitze Bosma

 

Oudergeleding:         

Annemarie Broersen

Debbie Blom

 

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.