De Grosthuizerschool | Grosthuizen 74 | 1633 EP Avenhorn
OR ouderraad

 

Op de Grosthuizerschool is er een ouderraad, bestaande uit 7 ouders. De ouderraad houdt zich bezig met alles wat voor de kinderen en ouders van belang kan zijn en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen worden bijgewoond door een lid van het onderwijzend personeel of door de directie. De vergaderingen zijn (tenzij anders vermeld) openbaar.

Elk jaar wordt er een verdeling van taken gemaakt en nemen de OR leden plaats in verschillende commissies.

 

Ouderraads leden:

 

Marjan van Langen (voorzitter)

Debbie Blom (vice voorzitter)

Michiel de Reus (secretaris)

Cynthia Korver (penningmeester)

Debby Braas

Marcel van der Leij

Patricia de Boer

 


 

 

 

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.