De Grosthuizerschool | Grosthuizen 74 | 1633 EP Avenhorn | T: 0229-541273 | E: directie@grosthuizerschool.nl | I: www.grosthuizerschool.nl
OR ouderraad

De ouderraad

 

Op de Grosthuizerschool is er een ouderraad, bestaande uit 7 ouders. De ouderraad houdt zich bezig met alles wat voor de kinderen en ouders van belang kan zijn en vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De vergaderingen worden bijgewoond door een lid van het onderwijzend personeel, twee keer per jaar door de directie. De vergaderingen zijn (tenzij anders vermeld) openbaar.

Elk jaar wordt er een verdeling van taken gemaakt en nemen de OR leden plaats in verschillende commissies. Hieronder volgt een lijst met leden van de OR.

 

Marjan van Langen (voorzitter)

Debbie Blom (vice voorzitter)

Michiel de Reus (secretaris)

Cythia Korver (penningmeester)

Debby Braas

Marcel van der Leij

Patricia de Boer

 

KOM VRIJBLIJVEND LANGS OP ééN VAN DE VERGADERINGEN (data in het 'agenda' blok)
 

 

 

Informatie

Agenda

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Links