De Grosthuizerschool | Grosthuizen 74 | 1633 EP Avenhorn | T: 0229-541273 | E: directie@grosthuizerschool.nl | I: www.grosthuizerschool.nl
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij op onze school zeer belangrijk. Zonder ouders redden we het niet en we zijn dan ook zeer blij met alle hulp die we van ouders krijgen. In elke klas hebben we klassenouders. Die ouders helpen de leerkrachten en leerlingen bij activiteiten die in de klas plaats vinden.

Gedurende het schooljaar organiseren wij verschillende activiteiten om de ouderbetrokkenheid te verhogen. Twee keer per jaar vindt er een ouderavond plaats, tijdens de meeste open podium momenten nodigen wij ouders uit om te komen kijken. Heeft u als ouder een vraag of een opmerking stel die dan eerst aan een van de leerkrachten en anders aan de directie.

 

Wilt u op de hoogte blijven wat er in de medezeggenschapsraad en ouderrraad besproken wordt, bekijk dan de notulen. Die vindt u in het blok informatie / Mr of informatie / OR.

Informatie

Agenda

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Links