De Grosthuizerschool | Grosthuizen 74 | 1633 EP Avenhorn

Welkom bij groep 4-5-6

Juf Ellen en juf Vanessa zijn de leerkracht van groep 4/5/6.

Juf Ellen staat op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag voor de groep en juf Vanessa op donderdag.

 

Dit schooljaar bestaat deze groep uit 23 leerlingen waarvan 3 leerlingen in groep 4, 11 leerlingen in groep 5 en 9 leerling in groep 6.

 

In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij aan de hand van thema's en met het werken vanuit leerlijnen en doelen. De leerlijnen en doelen worden zoveel mogelijk spelend aangeboden. In de klas is een mooie kring waarin we 's morgens gezamenlijk starten, een leeshuisje, een reken- en taal-hoek met materialen die bij de leerlijnen aansluiten. De kinderen kiezen zelf een werkplek aan één van de groepstafels.

 

De doelen die voor een vakgebied centraal staan, zijn terug te vinden op de doelenlijsten van de kinderen. Op de doelenlijsten wordt ook gereflecteerd n.a.v. gemaakte oefenstof en toetsen. De leerkracht heeft leergesprekken met de kinderen over hun ontwikkeling.

 

Drie keer per jaar vindt er een portfoliogesprek plaats tussen leerling, ouders en leerkracht. Hierin vertelt de leerling over zijn eigen ontwikkeling. We verwachten van ouders een positieve bijdrage aan dit gesprek d.m.v het stellen van vragen aan hun kind en het positief benaderen van de ontwikkeling van het kind. De leerkracht begeleidt het gesprek. Het portfolio mag hierna mee naar huis. Tussendoor is er altijd de mogelijkheid het portfolio in te zien. De leerlingen zijn zelf eigenaar van hun portfolio.

We maken er samen een fijn, leerzaam schooljaar van!

 

 

Middagen

maandag: thema

dinsdag: thema

woensdag: gym

donderdag: thema

vrijdag: thema

 

 

 

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.