De Grosthuizerschool | Grosthuizen 74 | 1633 EP Avenhorn
Ouderbetrokkenheid

Op de Grosthuizerschool werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. U blijft op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen. 

Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht. Er vindt drie keer per jaar een portfoliogesprek plaats waarbij vanaf groep 4 kinderen mee komen. De kinderen vertellen zelf over hun ontwikkeling en zij doen dit aan de hand van hun portfolio. De portfoliogesprekken hebben een verplicht karakter.

Voor het medeorganiseren van activiteiten is er op onze school een Ouderraad.

Tevens is er een Medezeggenschapsraad die meepraat en stemt over het beleid van de school.  

Downloads

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.