De Grosthuizerschool | Grosthuizen 74 | 1633 EP Avenhorn
Vreedzame school

 

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur.

 

Een Vreedzame School is een school, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben (d.m.v. een leerlingenraad), waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school en voor hun eigen leeromgeving en ontwikkeling. Er worden vijf algemene thema’s behandeld met voor elke groep op de leeftijd aansluitend lesmateriaal en opdrachten.

 

Blok 1: We horen bij elkaar. De lessen staan in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

 

Blok 2: We lossen conflicten zelf op. Leerlingen leren het begrip conflict en ze leren hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we, aan de hand van een stappenplan, dat leerlingen zoveel mogelijk zelf hun conflicten kunnen oplossen.

 

Blok 3: We hebben oor voor elkaar. Er wordt aandacht besteedt aan communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten.

 

Blok 4: We hebben hart voor elkaar. Gevoelens staan in dit blok centraal.

 

Blok 5: Werken met mediators behandelen we nog niet.

 

Blok 6: We zijn allemaal anders. Dit blok praten we over verschillen en stellen we ons open voor verschillen.

Protocollen

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.