Op OBS Grosthuizerschool leert jouw kind ontdekken, creatief aan de slag te gaan en verantwoordelijkheid te nemen. Kom langs en ontdek het zelf!

11

Enthousiaste collega's verwelkomen je graag!

60

Kinderen spelen iedere pauze op ons plein

2

Schoolpleinen gaan we vergroenen

40

Weken per schooljaar geven wij toekomstgericht onderwijs

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Samen het schoolplein vergroenen

"Wat fijn als mijn kind in de struinzone naar beestjes kan zoeken en lekker kan spelen."

Shenya en Anouk

Oud-leerlingen

"Als we terugdenken aan de basisschoolperiode, dan denken wij terug aan een tijd vol mooie herinneringen."

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Grosthuizerschool werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.


Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur (ofwel Allure) en heeft instemmings- of adviesrecht afhankelijk van het onderwerp.

 

De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.


Leerlingenraad

Op onze school is al jaren een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We hebben een aantal commissies samen gesteld; Vreedzame school, fruitcommissie en buitenspeelgoed. We zitten minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

 • Leren en spelen in een veilige omgeving

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen

Groep 1, 2 en 3

Juf Tialda en juf Lidy zijn de leerkrachten van groep 1/2/3.


Maandag t/m woensdag Juf Tialda
Donderdag en vrijdag Juf Lidy


In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. In groep 1-2-3 gaan we uit van spelend leren. Dit doen wij aan de hand van thema’s. Binnen de thema’s is ruimte voor thematisch onderwijs waarin rekenen, lezen en schrijven betekenis krijgt, maar ook voor woordenschatontwikkeling, wereldoriëntatie, motorische activiteiten en onderzoekend leren is er plek. We creëren samen met de kinderen een rijke spelomgeving, waar kinderen mede-eigenaar zijn. 

Wij werken samen, we spelen samen en we leren samen. Zo maken we leren leuk.
Groep 4, 5 en 6

In de klas van groep 4/5/6:


Juf Denice en juf Ellen zijn de leerkrachten van groep 4/5/6.
Op maandag en dinsdag staat Juf Denice voor de groep
Op woensdag t/m vrijdag Juf Ellen

In de klas werken wij met een beloningssysteem. Samen met de kinderen stellen wij een doel waar wij met de hele groep aan werken.

Het zogenaamde groepsdoel. bijvoorbeeld:
- Wij houden rekening met elkaar.


In de klas spreken we met elkaar over het doel.
Kinderen kunnen een knoop verdienen wanneer zij zich goed aan dit doel houden. Deze knoop gaat in een gezamenlijke pot. Wanneer de pot vol is krijgen de kinderen een vooraf gekozen beloning. Bijvoorbeeld: 10 minuten langer buitenspelen. 

Groep 7 en 8

Juf Petra en meester Rob zijn de leerkrachten van groep 7/8.


Maandag en dinsdag Juf Petra
Woensdag t/m vrijdag Meester Rob

In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij aan de hand van thema's en met het werken vanuit leerlijnen en doelen. In de klas starten we 's ochtends samen vanuit onze kring. In de klas hebben we  een reken- en taal-hoek met materialen die bij de leerdoelen aansluiten, een leeshuisje en groepstafels.

De doelen die voor een vakgebied centraal staan, zijn terug te vinden op de doelenlijsten van de kinderen. Op de doelenlijsten wordt ook gereflecteerd n.a.v. gemaakte oefenstof en toetsen. De leerkracht heeft leergesprekken met de kinderen over hun ontwikkeling en de ontwikkeling van elk kind wordt bijgehouden in hun portfolio.

 

Drie keer per jaar vindt er een portfoliogesprek plaats tussen leerling, ouders en leerkracht. Hierin vertelt de leerling over zijn eigen ontwikkeling. We verwachten van ouders een positieve bijdrage aan dit gesprek d.m.v het stellen van vragen aan hun kind en het positief benaderen van de ontwikkeling van het kind. De leerkracht begeleidt het gesprek. Het portfolio mag hierna mee naar huis. Tussendoor is er altijd de mogelijkheid het portfolio in te zien. De leerlingen zijn zelf eigenaar van hun portfolio.

 

We maken er samen een fijn, leerzaam schooljaar van!