De Grosthuizerschool | Grosthuizen 74 | 1633 EP Avenhorn
Blok 1: Onze klas

 De Vreedzame school, onze school dus, moet een school worden, waar iedereen zich bij betrokken voelt. Waar iedereen zich gehoord en gezien voelt. Waar kinderen verantwoordelijkheden krijgen en nemen. Maar ook een school waar iedereen zich respectvol gedraagt.

Dit is nu het tweede jaar, waarin we bezig zijn met het concept van de vreedzame school en nu is het tijd  geworden voor uitbreiden en verdiepen.

Zo ook in de klas, kinderen krijgen verantwoordelijkheden, positief-sociaal gedrag wordt gestimuleerd en er wordt geleerd constructief om te gaan met conflicten.

 

In de klas komen de lessen aan de beurt:

 - Prettig kennis gemaakt- over namen leren kennen, de kinderen oefenen in allerlei situaties met het bewust kijken naar  en herkennen van elkaar.

Opstekers- het effect van complimenten geven tegenover afbreker(onaardige opmerkingen).

Afspraken maken- over het verschil tussen een regel en een afspraak; sommige dingen moeten, maar over andere dingen kan je samen een afspraak maken.

De klas is van ons allemaal- over verantwoordelijkheid in de klas, kinderen kunnen in de klas een heleboel zelf doen, ze bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheden t.a.v. spelen en werken.

 Het uitgangspunt van de vreedzame school is niet alleen, dat er lessen over gegeven worden,  het begint dan pas. De sfeer in de klas en de school moet daadwerkelijk beïnvloed worden door een positieve sfeer te creëren, zodat het echt onze klas en onze school wordt.

Protocollen

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.